0938.88.85.89
Hotline: 0938.88.85.89

TE - 334

Mã sản phẩm:
TE - 334
Mô tả:

COB 12W

Ø60 x H152

Ánh sáng: Trắng - Vàng

1.020.000 VND

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

TE - 348

2.180.000 VND

TE - 347

2.180.000 VND

TE - 346

2.180.000 VND

TE - 343

660.000 VND

TE - 342

660.000 VND

TE - 341

660.000 VND