0938.88.85.89
Hotline: 0938.88.85.89

T-49

Mã sản phẩm:
T-49
Mô tả:
Ø600 x H900
LED 60W x 2
3 Chế Độ

5.700.000 VND

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

T-6157/15

18.500.000 VND

T-6151/1

2.100.000 VND

T-6150/1

1.250.000 VND

T-50

7.200.000 VND

T-48/17

8.350.000 VND

T-47/7

4.700.000 VND