0938.88.85.89
Hotline: 0938.88.85.89

LN - 189

Mã sản phẩm:
LN - 189
Mô tả:

20W OSRAM 45°

Ø202 x H70

Ánh sáng: 3 Màu

2.430.000 VND

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

LN - 198

2.050.000 VND

LN - 197

1.580.000 VND

LN - 196

1.100.000 VND

LN - 195

620.000 VND

LN - 194

2.050.000 VND

LN - 193

1.580.000 VND