0938.88.85.89
Hotline: 0938.88.85.89

C-162/8

Mã sản phẩm:
C-162/8
Mô tả:

Ø850 x H500
LED 180W
Pha lê cao cấp
3 Chế Độ + Remote

15.200.000 VND

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan

C-163/12

21.500.000 VND

C-161/6

10.200.000 VND

C-168/8

19.500.000 VND

C-167/6

13.500.000 VND

C-2098/16

23.000.000 VND

C-2097/12

13.500.000 VND